Tuân thủ quy định.

Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR)

Để biết thông tin chi tiết về các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư.

Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu (DSS) Ngành Thẻ Thanh toán (PCI)

Tuân thủ quy định. Tìm hiểu thêm.

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA)

Tuân thủ quy định. Tìm hiểu thêm.

Đánh giá bảo mật của Google

Vượt qua vào tháng 9 năm 2020. Không phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng nào.

AWS Security Standards


PCI DSS v3.2.1

Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán (PCI DSS) v3.2.1 là tiêu chuẩn bảo mật thông tin dành cho các thực thể lưu trữ, xử lý và/hoặc truyền dữ liệu của chủ thẻ. Tiêu chuẩn Security Hub này sẽ tự động kiểm tra mức độ sẵn sàng tuân thủ quy định của bạn so với một tập hợp con các yêu cầu của PCI DSS.

Điểm bảo mật :  100 %

AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0

Tiêu chuẩn AWS Foundational Security Best Practices (Phương pháp Bảo mật Nền tảng Tốt nhất của AWS) là một tập hợp các bài kiểm tra bảo mật tự động giúp phát hiện khi các tài khoản AWS và tài nguyên đã triển khai không tuân theo các phương pháp bảo mật tốt nhất. Tiêu chuẩn này do các chuyên gia bảo mật của AWS đưa ra. Tập hợp các bài kiểm tra được tuyển chọn này sẽ giúp cải thiện trạng thái bảo mật của bạn trong AWS, đồng thời bao quát các dịch vụ nền tảng và phổ biến nhất của AWS.

Điểm bảo mật :  100 %

Đang tiến hành / sắp ra mắt


 • SOC 2
 • NIST 2
 • FERPA 2
 • ISO 27000
 • HIPAA
Câu hỏi thường gặp
 • Công ty có chứa hoặc lưu trữ dữ liệu khách hàng trong các trung tâm dữ liệu ở Liên minh châu Âu không?

  Lumin hiện không chứa hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu khách hàng nào tại các trung tâm dữ liệu ở Liên minh châu Âu. Một số doanh nghiệp phải tuân thủ quy định GDPR có thể cần phải ký một bản sao Chính sách Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi.
 • Công ty có Phụ lục Xử lý Dữ liệu của Liên minh châu Âu không?

  Có, chúng tôi đã cung cấp phiên bản mới nhất của Lumin DPA để bạn đọc hoặc tải xuống ở đây. Bạn có thể xem thêm thông tin về GDPR & Lumin qua các liên kết sau:

 • Làm cách nào để báo cáo lỗ hổng bảo mật?

  Đội ngũ Độ tin cậy Website của chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu tất cả các sự cố bảo mật được báo cáo. Nếu bạn cho rằng mình đã phát hiện ra một lỗi trong bảo mật của Lumin, xin vui lòng báo cáo lỗ hổng này ở đây.

  Truy cập trang Báo cáo Lỗ hổng bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin.
 • Lumin thông báo về sự cố ngừng dịch vụ bằng cách nào?

  Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ thông qua trang Trạng thái của chúng tôi.