Công việc không phải là một địa điểm, đó là một không gian

Chúng tôi hình dung ra một thế giới nơi việc cộng tác tài liệu trở nên nhanh chóng, thú vị và dễ dàng.

thumbnail
  • Cách chúng ta làm việc đã thay đổi

    Cách chúng ta làm việc đã thay đổi

    Thế giới không giống như 30 năm trước. Cách chúng ta làm việc cũng vậy. Vào năm 2014, chúng tôi đã mang đến một hình thức mới cho quy trình cộng tác trực tuyến. Chúng tôi đã mơ về công việc trên bộ nhớ đám mây, nơi bất kỳ ai cũng có thể chỉnh sửa và gửi tệp mà không cần rời khỏi ghế.

    Chúng tôi mơ ước không còn lãng phí thời gian, và không còn đi tới đi lui nữa. Ước mơ đó đã trở thành hiện thực.

  • Phần mềm phát triển cùng bạn

    Phần mềm phát triển cùng bạn