Lumin Sign cho thiết bị di động

Lumin Sign cho thiết bị di động

Gửi, ký và theo dõi tài liệu khi đang di chuyển. Ứng dụng di động Lumin Sign giúp công việc luôn đồng hành cùng bạn trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Quét để tải ứng dụng

QR Code Image
hoặc

Sẵn sàng khi bạn sẵn sàng

Truy cập công việc của bạn từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Thế giới là văn phòng của bạn với chức năng đa thiết bị của chúng tôi.

  • Chữ ký an toàn, có giá trị pháp lý
  • Gửi tài liệu cho nhiều người ký cùng lúc
  • Quên đi việc theo dõi với lời nhắc tự động
  • Thiết lập thông báo đẩy để theo dõi tiến trình

Tài liệu
được ký theo phút, không phải ngày

Tài liệu<br/> được ký theo phút, không phải ngày