CCPA

California Consumer Privacy Act (CCPA) là một đạo luật bảo vệ dữ liệu được xây dựng tại California để nâng cao quyền riêng tư và bảo vệ người tiêu dùng cho cư dân Californian. Để biết thêm chi tiết về CCPA, đối tượng áp dụng và các câu hỏi thường gặp, xin vui lòng truy cập website chính thức của CCPA.

Mục lục

 • Lumin PDF tuân thủ CCPA như thế nào?

 • Từ chối

 • Quyền xóa dữ liệu

 • Liên hệ

 • Lumin PDF tuân thủ CCPA như thế nào?
 • Từ chối
 • Quyền xóa dữ liệu
 • Liên hệ

Lumin PDF tuân thủ CCPA như thế nào?

Sự kết hợp giữa các chứng nhận, tiêu chuẩn tuân thủ và phương thức kinh doanh hiện có của chúng tôi cho thấy rõ rằng Lumin PDF tuân thủ các quy định của CCPA.

 • Chúng tôi duy trì các quy trình đảm bảo việc thông báo kịp thời cho khách hàng và cơ quan chức năng trong trường hợp có vi phạm dữ liệu, vốn ít có khả năng xảy ra.
 • Chúng tôi có các chính sách nội bộ chính thức và được lập thành văn bản liên quan đến bảo mật dữ liệu.
 • Chúng tôi có sẵn các biện pháp bảo vệ để đảm bảo việc xử lý an toàn và đúng cách dữ liệu được lưu trữ.
 • Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của khách hàng.
 • Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Từ chối

Bạn không cần phải từ chối việc bán dữ liệu của mình vì Lumin PDF không bán dữ liệu khách truy cập hoặc khách hàng.

Quyền xóa dữ liệu

Theo CCPA, cư dân của California có quyền biết và yêu cầu xóa dữ liệu của họ. Bạn có thể vào trang Hồ sơ trong mục Cài đặt để thực hiện hành động này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối bận tâm nào về sự an toàn và bảo mật của mình khi sử dụng Lumin PDF, xin vui lòng gửi cho chúng tôi email có nội dung chi tiết đến địa chỉ [email protected].

Tìm hiểu thêm về bảo mật của Lumin

Lumin có một hệ thống bảo mật mạnh mẽ, hiện đại. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp bảo mật tùy chỉnh kết hợp với tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành.

Khám phá trung tâm bảo mật
Explore security